دختر ی به نام پانته آ الهه ی عشق و پاکیدختر ی به نام پانته آ الهه ی عشق و پاکی، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 12 روز سن داره
وبلاگ دختری زمستونی عاشق برف و شادیوبلاگ دختری زمستونی عاشق برف و شادی، تا این لحظه: 2 ماه و 17 روز سن داره

دختر لیدی باگی

خداجونم سلام به روی ماهت....

ارتودنسی

یامروز تصمیم گرفتیم شر دندون های منو کم کنیم یعنی بریم دیگه ارتودنسی کنیم  😂 برای همین بابام دکتری که پیدا کرده بود  باهاش شماره گرفتیم 😊 فکر کن بعد از ۴ سال داری میری برای ارتودنسی چه عالیه 😜 من با خودم حدود ۴ تا کتاب کوچیک بردم تا بخونم ☺︎ آخرشم تا اومدم بخونم صدامون زدن😒 رفتم نشستم روی یونیت ☺️ ده دقیقه منتظر موندیم 😢 و یه چیزی من اذیت میکرد 🥺 صندلیش پایین بود گردنم ترکید 😂 بعد دکتره اومد صندلی رو انقدر پشتش رو داد پایین که فکر کنم پاهام از خودم بالاتر بود و من خیلی اذیت میشدم چون یونیتش بزرگ بود بعد من سرم نمیرسید به بالاش 😭😂 بعد عکسام رو نگاه کرد سریع گفت یه ذره پوسیدگی داره 😭 چرااااااااااااااا...
4 مهر 1398

دندان

انهمه توی ۶ ماهگی دندون در میارن ولی من نهد من توی ۴ ماهگی دندون در آوردم  بعد از گذشت سال ها وقتی پنج سالم شد وقتی داشتم کاپیوتر نگاه میکردم و بستنی میخوردم  حس کردم دندونم داره تکون تکون میخوره  ترسیدم و سریع رفتم پیش زن عموم و بهش گفتم دندونم تو دهنم تکون میخوره میترسم  گفت هیچی نیست لق شده میخواد بیوفته بعد از دو شب مادرجونم سعی کرد منو متقاعد کنه که دندونم رو از جا در بیاره من هزار بار گفتم نه تا وقتی که نصفه شب راضی شدم گفت بیا کنارم بشین منم با ترس و لرز رففتم نشستم دستمال رو گرفت و به زور دندونمو کند فکر کنم دندونم با خودش میگفت چه قدر عجله دارن بعد دو روز میخوان منو بکنن👎🏻 د...
28 شهريور 1398
1