دختر ی به نام پانته آ الهه ی عشق و پاکیدختر ی به نام پانته آ الهه ی عشق و پاکی، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 12 روز سن داره
وبلاگ دختری زمستونی عاشق برف و شادیوبلاگ دختری زمستونی عاشق برف و شادی، تا این لحظه: 2 ماه و 17 روز سن داره

دختر لیدی باگی

خداجونم سلام به روی ماهت....

اراک

یه سفر طولانی داشتیم  از مازنداران رفتیم منجیل  از منجیل رفیم بوئین زهرا  از بوئین زهرا رفتیم قزوین  و بالاخره از قزوین رفتیم اراک وقتی رسیدیم مثل هر سال بابای من رفت پای تلویزیون و نشس مختارنامه دیدن  غذا خوردیم و خوابیدیم 😴 فردا صبح هم مشغول درست کردن نذری برای آشورا تاسوعا😎 کلی طول کشید ماتا شب مشغول کار بودیم 😺 یک عالمه سیبزمینی برای قیمه سرخ کردیم منم نستم خوردن 😂😂 صبح روز بعد همه ی محل دمه در خونه ی ما بی نظم وایساده بودن برا نظری😱😰 کلی زمان برد تا نظری هارو آماده کردیم  دیگه حال ندارم بنویسم  ...
27 شهريور 1398
1